Pozdravljeni

 

“Na terapijo ne hodim, ker bila bi čudak,

tja hodim po odgovore

na vprašanja, ki jih imam – tako kot vsak.

In ko govorim o terapiji, me včasih kdo razglasi,

da sem egocentrična in

da sem zatrapana v tega človeka, ki tam posluša moje misli.

Ampak, kako so mi postali ljubi vsi drugi,

odkar lahko končno toliko govorim o sebi.”

Dar Williams: What Do You Hear In These Sounds

Poslovenila: Aleksandra Klopčič